Huisregels – Tandartsenpraktijk Oostzaan – Oostzaan

Huisregels

Om het tandartsbezoek voor zowel onze patiënten als medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteert tandartsenpraktijk Oostzaan de volgende huisregels:

1. Tandartsafspraak
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

2. Niet nakomen van een afspraak
Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren afzegt kan deze, ongeacht de reden, in rekening worden gebracht. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandelkamer van € 50,- per half uur.

3. Tandartskosten betalen
Wij hanteren de voorwaarden die in de KNMT betalingsvoorwaarden voor tandheelkundige zorg staan aangegeven.

4. Facturen
Facturen dienen geheel te worden voldaan zoals het “Totaal” op de factuur aangeeft. Tandartsenpraktijk Oostzaan heeft het recht een incassobureau in te schakelen bij het in gebreke blijven van de volledige betaling hiervan. De incassokosten die hierbij worden gemaakt worden bij u in rekening gebracht.

5. Betalen in termijnen
Het is mogelijk om te betalen in termijnen. Hiervoor dient de patiënt een kopie van een Identiteit Bewijs te overhandigen en een contract te tekenen.

6. Mobiele telefoon
Wij vragen u vriendelijk u mobiele telefoon in de behandelkamer uit te schakelen.

7. Agressief gedrag
Agressief en/of verbaal agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien de patiënt ongewenst gedrag vertoont, hebben onze medewerkers het recht om verdere behandeling te staken.

8. Patiënt gegevens
Tandartsenpraktijk Oostzaan hanteert een privacy reglement met betrekking tot uw patiënt gegevens. Wij bewaren uw gegevens digitaal voor minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens doorzenden naar een andere behandelaar.

9. Nieuwe patiënt
Bent u een nieuwe patiënt? Om een inschrijving te kunnen voltooien hebben wij een geldig legitimatiebewijs, uw zorgpas en eventuele verwijsbrief nodig. Ook vragen we u minstens 10 minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn, zodat er voldoende tijd is voor de inschrijvingsprocedure.