Financiën – Tandartsenpraktijk Oostzaan – Oostzaan

Welkom bij Tandartsenpraktijk Oostzaan

Alles voor een zorgeloze lach! Ons team verzorgt professionele mondverzorging met persoonlijke aandacht. Samen met u werken we aan een gezond en schitterend gebit.

Financiën

Begroting

Goede informatie en voorlichting over een behandelplan vinden wij belangrijk. Daartoe behoort ook u te informeren over de kosten van een behandelplan. Na het eerste bezoek ontvangt u schriftelijk het opgestelde zorgplan met de bijbehorende begroting. Verder ontvangt u bij ons bij ieder behandelplan boven € 150, een begroting van de kosten.

Tarieven

De tarievenlijst tandheelkundige zorg kunt u opzoeken in de tarievenlijst 2020 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). Op deze tarievenlijst staan diverse verrichtingen waar techniek- of materiaalkosten bijkomen.

Welke kosten kunt u verwachten voor een eerste consult?
Tandarts algemene praktijk
Kinderen C11 x 2×10
Volwassenen C28 +X21 + max 4×10

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing. Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:
– Pin
– Overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.